Hyvää OLOA –palvelut

Apteekkimme Hyvää OLOA -paketista löydät erilaisia lääkehoitoosi ja hyvinvointiisi liityviä palveluja. Voit hyödyntää palveluitamme itse tai ostaa läheisellesi lahjaksi.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään lääkityksen mahdollinen osuus potilaan terveysongelmiin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on aina havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen yhteys lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset, heikko hoitovaste ja mahdolliset allergiat. Kokonaisarvioinnissa varmistetaan, että lääkettä käytetään oikein. Kokonaisarviointiin liittyy aina potilaan haastattelu ja tarvittaessa myös käynti potilaan kotona, sillä siellä voi selvitä keskeisiä lääkitysongelmiin liittyviä tekijöitä. Prosessi dokumentoidaan ja siitä tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus. Päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista tekee aina lääkäri.

Maksullisen Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekee apteekeissamme LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti. Kokonaisarvioinnin hinta on 45 €/tunti ja kesto riippuu käytössä olevien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrästä, yleensä noin 2-4 tuntia.

Lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ajanvarauksen. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan oheiseen taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 20 €.

Annosjakelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen Annosjakelu-palvelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen. Annosjakeluun on mahdollista lisätä muistutus lääkkeen ottamisesta.

Käsin tehtävä annosjakelu esim. dosettiin

  • Aloitusmaksu 7,00 euroa, 2,00 euroa / jaettava lääke / viikko, kuitenkin enintään 15 euroa

Koneellinen annosjakelu

  • Aloitusmaksu 20 euroa, 10 euroa / viikko

Toimitamme annosjakelun lääkkeet kotiisi kahden viikon välein. Lääkkeet voi myös noutaa apteekista.

Lisätietoa palvelusta apteekistamme ja www.pharmaservice.fi.

Terveystarkastus

Terveyskontrolli tarjoaa Sinulle helposti ja nopeasti perustietoa omasta tai läheisesi terveydentilasta. Palvelu on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa selkeitä testituloksia terveydentilastaan, tietoa riskistä sairastua elinikää lyhentäviin ja elämänlaatua heikentäviin sairauksiin sekä neuvontaa ja kannustusta positiivisiin elämäntapamuutoksiin.

Terveyskontrolli perustuu apteekin tekemiin mittauksiin ja Duodecimin sähköiseen terveystarkastuslomakkeeseen. Tässä maksullisessa palvelussa mitataan verenpaine, kokonaiskolesteroli, pitkäaikainen verensokeri, vyötärönympärys, paino, kehonkoostumus, lasketaan painoindeksi (BMI) sekä testataan riskisi sairastua tyypin 2 diabetekseen (kaikille muille paitsi diabeetikoille). Terveyskontrolli antaa tietoa sairastumisriskeistä (sydäninfarkti, aivohalvaus, dementia ja diabetes) ja keskimääräisen ennusteen elinvuosista.

Otamme asiakkaita vastaan mahdollisuuksien mukaan ilman ajanvarausta arkipäivisin kello 12-17 välisenä aikana. Mikäli sinulla on tarkka aikataulu, suosittelemme ajanvarausta. Muina aikoina terveyskontrolliin pääsee ajanvarauksella maanantaista perjantaihin apteekin aukioloaikoina klo 9-19. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.

Terveystarkastuksen hinta apteekissamme on 80 €.

Lääkkeenoton muistutuspalvelu – vain oikein otettu lääke tehoaa

Reseptilääkkeiden käyttö lääkärin ohjeiden mukaan on tärkeää hoidon onnistumiseksi. Apteekin ohjelmoitava lääkemuistuttaja hälyttää valolla ja äänellä aina, kun on aika ottaa lääkeannos. Annoksen ottaminen kuitataan nappia painamalla, ja laite rekisteröi tiedon lääkehoidon seurannan tarpeisiin. Kysy lisätietoja apteekista.

Inhalaatiohoidon tarkistus

Inhalaatiohoidon tarkistuksen suorittavat apteekeissamme astman lääkehoitoon perehtyneet farmaseutit, joilla on valmiudet käytännön lääkehoidon opastamiseen. Inhalaatiohoidon tarkistus on tarkoitettu  hengityssairaille potilaille, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoidossa inhalaatioapuvälineitä. Tarkistuksessa käydään yhdessä potilaan kanssa läpi hänen suorittamansa inhalaatio vaihe vaiheelta. Samalla korjataan mahdolliset virheet ja päivitetään inhalaattorin käyttö ja huolto sekä suun hoito uusimpien ohjeiden mukaiseksi.

Inhalaatiohoidon tarkistukseen voi tulla ilman ajanvarausta arkipäivisin apteekin aukioloaikoina. Suosittelemme kuitenkin varaamaan ajan, jos sinulla on tarkka aikataulu. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.