Palvelut Sinua varten

Tarjoamme apteekkipalveluja monipuolisesti ja kattavasti asiakkaidemme eri tarpeet huomioiden. Olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista ja rohkaisevaa palautetta koskien apteekkimme monipuolisia palveluja.

Apteekkimme Hyvää OLOA -paketista löydät erilaisia lääkehoitoosi ja hyvinvointiisi liityviä palveluja. Voit hyödyntää palveluitamme itse tai ostaa läheisellesi lahjaksi.

Farmaseuttiset palvelut

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään lääkityksen mahdollinen osuus potilaan terveysongelmiin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on aina havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen yhteys lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset, heikko hoitovaste ja mahdolliset allergiat. Kokonaisarvioinnissa varmistetaan, että lääkettä käytetään oikein. Kokonaisarviointiin liittyy aina potilaan haastattelu ja tarvittaessa myös käynti potilaan kotona, sillä siellä voi selvitä keskeisiä lääkitysongelmiin liittyviä tekijöitä. Prosessi dokumentoidaan ja siitä tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus. Päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista tekee aina lääkäri.

Maksullisen Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekee apteekeissamme LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti. Kokonaisarvioinnin hinta on 45 €/tunti ja kesto riippuu käytössä olevien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrästä, yleensä noin 2-4 tuntia.

Lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ajanvarauksen. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan oheiseen taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 20 €.

Annosjakelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen Annosjakelu-palvelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen. Annosjakeluun on mahdollista lisätä muistutus lääkkeen ottamisesta.

Lisätietoa Anja-annosjakelupalvelusta apteekistamme ja www.anja.fi

Lääkkeenoton muistutuspalvelu – vain oikein otettu lääke tehoaa

Reseptilääkkeiden käyttö lääkärin ohjeiden mukaan on tärkeää hoidon onnistumiseksi. Apteekin ohjelmoitava lääkemuistuttaja hälyttää valolla ja äänellä aina, kun on aika ottaa lääkeannos. Annoksen ottaminen kuitataan nappia painamalla, ja laite rekisteröi tiedon lääkehoidon seurannan tarpeisiin. Kysy lisätietoja apteekista.

Inhalaatiohoidon tarkistus

Inhalaatiohoidon tarkistuksen suorittavat apteekeissamme astman lääkehoitoon perehtyneet farmaseutit, joilla on valmiudet käytännön lääkehoidon opastamiseen. Inhalaatiohoidon tarkistus on tarkoitettu  hengityssairaille potilaille, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoidossa inhalaatioapuvälineitä. Tarkistuksessa käydään yhdessä potilaan kanssa läpi hänen suorittamansa inhalaatio vaihe vaiheelta. Samalla korjataan mahdolliset virheet ja päivitetään inhalaattorin käyttö ja huolto sekä suun hoito uusimpien ohjeiden mukaiseksi.

Inhalaatiohoidon tarkistukseen voi tulla ilman ajanvarausta arkipäivisin apteekin aukioloaikoina. Suosittelemme kuitenkin varaamaan ajan, jos sinulla on tarkka aikataulu. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.

Muut palvelut

Reseptin uusiminen

Halutessasi voit uudistaa reseptisi apteekissamme. Reseptien uusinnasta veloitamme alla mainitun korvauksen.

  • eReseptiuusinta 1 euro / resepti
  • Muut reseptinuusinnat 2 euroa / uusimiskerta

Kotiinkuljetus

Voimme tarvittaessa toimittaa lääkkeet myös kotiisi (hinnat alk. 5 euroa). Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää kotiinkuljetuspalveluistamme!

Lääkejätteet

Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet ovat aina ongelmajätteitä, eikä niitä saa hävittää normaalin jätehuollon menetelmin.

Vanhentuneet lääkkeet ja kuumemittarit voi tuoda apteekkiin asianmukaisesti hävitettäväksi. Jodix-tabletit, Betadine-liuos ja -voide sekä elohopeaa sisältävä kuumemittari on pakattava erikseen, muutoin lääkejätteet voidaan pakata läpinäkyvään pussiin. Pakkaukset (muovi- ja lasipurkit sekä pahvikuoret) voidaan lajitella niille kuuluviin astioihin, joita löytyy tyypillisesti kaikista kierrätys- ja jätteidenkeruupisteistä.

Lääkkeet voi luonnollisesti palauttaa myös alkuperäisissä pakkauksissaan apteekkiin. Pistävät ja viiltävät esineet, kuten mahdolliset injektioneulat tulee aina pakata siten, että ne eivät aiheuta vaaraa. Suositeltavaa on pakata mainitun tyyppiset jätteet esimerkiksi muovipulloon.

Todistukset ja muut palvelut

  • Henkilökohtainen ATK-pohjainen lääkitysraportti 5 euroa
  • Schengen todistus 10 euroa / lääke
  • Kuitin uudelleen tulostus 10 euroa
  • Lääkekaappien tarkastukset 45 euroa / h, minimiveloitus puoli tuntia

Laiva-apteekin tarkastukset ->