Lääkehoidon palvelut Hirvensalon apteekissa

Turvallinen lääkehoito on päätavoitteemme kaikessa toiminnassamme. Farmaseuttisen peruspalvelun lisäksi apteekkimme tarjoaa erilaisia lääkehoidon erityispalveluita mm. Lääkehoidon kokonaisarvionti, Lääkityksen tarkistus ja koneellinen annosjakelu. Lääkehoidon arviointia ja tarkistuspalvelua apteekissamme tekee lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden suorittanut farmaseutti.

Koneellinen annosjakelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen Annosjakelu-palvelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen. Annosjakeluun on mahdollista lisätä muistutus lääkkeen ottamisesta.

Koneellisen annosjakelun aloitusmaksu on 20 €. Se sisältää lääkityksen tarkistuspalvelun ja reseptien päivittämisen annosjakeluun soveltuviksi. Viikkomaksu koneellisessa annosjakelussa on 5 € + lääkkeet. Lääkkeitä tilataan annosjakelusta aina kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lisätietoa Anja-annosjakelupalvelusta apteekistamme ja www.anja.fi

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään lääkityksen mahdollinen osuus potilaan terveysongelmiin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on aina havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen yhteys lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset, heikko hoitovaste ja mahdolliset allergiat. Kokonaisarvioinnissa varmistetaan, että lääkettä käytetään oikein. Kokonaisarviointiin liittyy aina potilaan haastattelu ja tarvittaessa myös käynti potilaan kotona, sillä siellä voi selvitä keskeisiä lääkitysongelmiin liittyviä tekijöitä. Prosessi dokumentoidaan ja siitä tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus. Päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista tekee aina lääkäri.

Maksullisen Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekee apteekissamme LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti. Kokonaisarvioinnin hinta on 45 €/tunti ja kesto riippuu käytössä olevien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrästä, yleensä noin 2-4 tuntia.

Lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ajanvarauksen. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista, puhelimitse p. 02 284 4660 tai sähköpostilla info@hirvensalonapteekki.fi.

Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Valmisteet kirjataan taulukkoon ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 20 €.